Lean Johtaminen

Lean on taas kaikkien huulilla! Lean-menetelmät ja johtaminen ovat siirtyneet pysyvästi tuotannosta lähes jokaiseen toimintoon. Asiakaspalvelutoimintoja on monessa yrityksessä tehostettu lean-menetelmiä hyödyntäen. Palveluprosesseihin ja organisaatioon on tuotu jatkuvan parantamisen lean-johtamisen filosofiaa ja kulttuuria.

Johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi. Jokaista arvostetaan työpaikalla. 2. Yhteistyö ja verkostot. Yhteistyön ja osallistumisen merkitys sekä henkilöstön kesken että suhteessa asiakkaisiin ja kumppaneihin on jatkuvasti kasvamassa. Johtamisen kohteena on yhä useammin monista erilaisista toimijoista koostuva ja muuntuva verkosto.

Lean-johtaminen kotihoidossa. Käytöss.

Helsingin kaupunki alkoi kouluttaa leania esimiehille muutama vuosi takaperin ja osallistuin itse kahden päivän lean-valmennukseen vuonna 2015. Valmennuksessa käytiin läpi leanin perusteita ja vaikka valmennusta ei oltu tuolloin suunnattu suoraan sote-maailmaan,

Lean -johtamisen suppea määritelmä • Johtajan näkökulmasta lean -johtaminen määrittyy tavoitteeksi poistaa turha työ, materiaali ja odottaminen. • Lean on siis jatkuvaa säästämistä! • Projektissa poistetaan kaikki turha – myös aikapuskurit! Esim. On turha aloittaa aikaisin, jos voi aloittaa myöhemmin

23.3.2018  · LEAN Vlog – osa 2 – Johtaminen.

Taustalla on havainto, että liiaksi numerovetoinen johtaminen ei toimi, vaan johtaa sidosryhmien kuten asiakkaiden ja henkilöstön merkityksen aliarviointiin

Lean-ajattelu on Toyotan toimintatapaan perustuva kokonaisvaltainen kehittämisfilosofia, joka on ollut suuressa roolissa menestyvien yritysten kehittäessä toimintaansa. Lean-käsitettä on käytetty myös toimitusketjuajattelussa kuvaamaan kustannustehokasta toimitusketjua. Tätä Lean-käsitteen tulkintaa on käsitelty omalla sivullaan.

LEAN – Johtaminen ja kulttuuri. Lähes 300 LEAN Tehdas® valmennusta – Suurimmat asiakkaat ovat käyttäneet LEAN Tehtaassa® lähes 30 ryhmää – Noin 3000 henkilöä on osallistunut LEAN Tehdas® valmennuksiin – Yli 400 henkilöä on osallistunut LEAN Perusteet koulutukseen – yli 190 tehtyä LEAN.

Johtaminen on nähtävä julkisen organisaation tärkeimpänä menestystekijänä ja ydinosaami-sena.

Lean työmenetelmänä on varsin uusi ja sen soveltuvuutta sosiaalipalveluihin on tutkittu enim-mäkseen Englannissa, Ruotsissa sekä Saksassa.

Hyvä johtaminen näkyy työpaikoilla muun muassa niin, että työntekijät uskaltavat kertoa myös huonoja uutisia, tuoda esiin epäonnistumisia tai toimimattomia käytäntöjä. ”Johtaja on onnistunut työssään, kun työntekijät esittävät rohkeasti omia näkemyksiään, ideoitaan ja.

Lean-johtaminen: 6 tekijää, miten saavuttaa enemmän tuloksia. Lean-ajattelu on liiketoimintamenetelmä, jonka avulla toimintoja ja prosesseja parannetaan tuottamattomia aktiviteettejä, hukkaa poistamalla. Tuloksena kustannukset laskevat sekä asiakas- ja työtyytyväisyys paranevat.

Kissa Piirretty Liisa Ihmemaassa (engl. Alice in Wonderland) on yhdysvaltalainen, vuonna 1951 valmistunut Disney-piirretty, joka pohjautuu Lewis Carrollin kirjoihin Liisan seikkailut ihmemaassa ja Liisan seikkailut peilimaailmassa. Juoni Kissa kuitenkin päätyi Shrekin puolelle ja on esiintynyt kaikissa Shrek elokuvissa tästä eteenpäin. Suunnitteilla on myös kokonaan tälle kissalle omistettu animaatio. Lucifer on lady Tremainen ilkeä kissa Disney-elokuvassa Tuhkimo. Kissanroikale

Lean on johtamismenetelmä, jonka avulla sitoutetaan työntekijöitä ja saadaan aikaan parannuksia pienillä arjen oivalluksilla. Se perustuu viiteen perusperiaatteeseen, joiden työstämiseen on olemassa yksinkertaisia työkaluja. Leanin avulla postetaan hukkaa, vähennetään työtä ja lisätään tuloja. Lean on erityisesti käytännön johtamista, päivittäisen työn selkeyttämistä.

Hsl Tukilakko Talouselämä kertoo päivän olennaisimmat talousuutiset analysoiden ja taustoittaen. Aiheina yritykset, sijoittaminen, työelämä, kansantalous ja paljon muuta. Näin tukilakot laajenevat ensi viikolla – katso, miten. – Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä tukilakko alkaa maanantaina 03.00 ja päättyy tiistaina kello 03.00. Lakossa ovat mukana JHL. HSL kertoo nettisivuillaan, että sillä ei vielä tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa työtaistelun vaikutuksista liikenteeseen.

Lean & Prosessien johtaminen julkishallinnossa -koulutuksesta saa uutta potkua prosessien ja arvovirtojen johtamiseen & kehittämiseen! Lean on tuonut selkeän piristävän “doping-ruiskeen” paikalleen usein jämähtäneisiin prosessimalleihin ja uutta virtaa prosessien kehittämiseen.

2. LEAN-JOHTAMINEN – MITÄ SE ON? Lean on johtamisjärjestelmä, joka . perustuu työn vakioimiseen ja vaki-oidun työn systemaattiseen ja jatku-vaan kehittämiseen. Vain vakioitua toimintaa voidaan arvioida, mitata ja kehittää. Lean-toiminnassa siirrytään re-surssitehokkuudesta eli yksittäisten työntekijöiden työsuoritusten mak-

Laatu, lean ja Lean Six Sigma Laatujohtaminen on toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien suunnitelmallista strategista kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Laadukkaasti johdettu organisaatio kehittyy: asiakastyytyväisyys pysyy hyvänä, prosessit eivät rapistu ja henkilöstön osaaminen ja ongelmanratkaisukyky pysyvät hyvinä.

Lean-johtaminen ja sen soveltaminen tuotannossa 34 sivua 15.12.2012 Tutkinto Koneinsinööri Koulutusohjelma Kone- ja tuotantotekniikka Suuntautumisvaihtoehto Tuotantotekniikka Ohjaajat Työnjohtaja Sisko Kukko Koulutuspäällikkö Pekka Salonen

Laatu, lean ja Lean Six Sigma Laatujohtaminen on toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien suunnitelmallista strategista kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Laadukkaasti johdettu organisaatio kehittyy: asiakastyytyväisyys pysyy hyvänä, prosessit eivät rapistu ja henkilöstön osaaminen ja ongelmanratkaisukyky pysyvät hyvinä.

Lean johtaminen yhä enemmän pinnalla – työyhteisöissä ymmärretään nyt paremmin johtamisen taidon vaikutukset. Esimies epäonnistuu, koska hän ei osaa, hän on laiska tai hän ei uskalla. Useimmiten kyse on siitä, että hän ei uskalla.

Lean-johtaminen, YAMK Opiskele Lean-johtamisen ja laadunhallinnan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Lean-johtaminen on uusi korkeakoulututkintomme (YAMK), jossa opit Lean-johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa.